Kazetový magnetofon
Cassette recorder

Tento magnetofon je navržen tak, aby kromě přehrávání byl schopen nahrávat kazety v uspokojivé kvalitě. Jako jediný zdroj signálu jsem uvažoval přehrávač CD. Protože rozdíly v hlasitosti CD jsou malé (populární hudba je nahrávána často až do limitace), není v tomto případě nutný ani regulátor úrovně záznamu, ani indikátor vybuzení.


Obr.1. Zapojení magnetofonu
Figure 1. Recorder schematic

Zapojení magnetofonu je na obr. 1. Pro zmenšení počtu přepínacích kontaktů je záznamový a snímací zesilovač oddělen. Záznamový zesilovač používá operační zesilovač OZ1 a OZ2. Na typu operačního zesilovače dosti záleží, musí se vypořádat s pronikáním předmagnetizačního napětí přes R6 a R56. Záznamová úroveň je nastavena napevno trimry P1 a P51. Záznamové korekce jsou bez cívek. Nelze pak sice dosáhnout úplně vyrovnané kmitočtové charakteristiky, zvuk je však vyrovnaný a čistý. Trimrem P2 (P52) se nastavuje kmitočet při kterém jsou výšky nejvíce zdůrazněny. V normě pro magnetický záznam je i zdůraznění nízkých kmitočtů pod 100 Hz. Příslušné korekce zajišťují C3R3 (C53R53). Použití této korekce basů se mi neosvědčilo.

Ze záznamového zesilovače prochází při záznamu nf signál přes R6 a R56 na magnetofonovou hlavu. K nf signálu se přidává předmagnetizační proud z oscilátoru přes C7 a C57. Oscilátor musí mít dostatečný výkon, rezistory R6 a R56 pro něj představují dosti velkou zátěž. V sérii s nimi bývá obvykle odlaďovač LC, ten jsem však ve snaze o "bezcívkové" provedení vypustil. Oscilátor s tranzistory T1 a T2 je samokmitající v zapojení, které se mi již několikrát osvědčilo. Je zde třeba použít mazací hlavu s malou indukčností, běžnější hlavy s indukčností 1,2 až 1,8 mH se do tohoto zapojení nehodí kvůli již zmíněné zátěži rezistory R6 a R56.

Při přehrávání je napětí z magnetofonové hlavy přivedeno na obvod LA3161. Tento obvod je určen pro kazetové přehrávače v automobilu. Je o dost kvalitnější než obvod BA3308, který běžně najdeme v "low-fi" spotřební elektronice. Snímací korekce jsou nastaveny pro pásek Fe.

Magnetofon měl sloužit dětem k nahrávání kazet z CD v takové kvalitě, aby se nahrané kazety daly použít i ve walkmanu bez totálního okamžitého zhnusení posluchače kvalitou záznamu. Bohužel kazetová mechanika, kterou jsem měl k dispozici, měla místo mazací hlavy příklopný magnet. Pásek smazaný magnetem byl zmagnetován do saturace a střídavá předmagnetizace už tomu mnoho nepomohla. Stejnosměrné smazání pásku velmi zvětšuje šum v nahrávce a značně zhoršuje vybuzení pásku a zkreslení. Pro testování popsané elektroniky jsem magnet vymontoval, pak však bylo třeba používat čisté nebo jinde smazané kazety, což je velmi nepraktické. Bohužel uspořádání mechanismu páskové dráhy neumožňuje vestavbu klasické feritové mazací hlavy a tak jsem k mechanice použil původní upravenou desku s elektronikou a rozbastlené nové zapojení zatím odložil.

Jaroslav Belza

3. 11. 2002