Úprava levného magnetofonu
.

Před nedávnem jsme pořídili dětem levný radiomagnetofon s CD přehrávačem. Magnetofon tohoto stroje je tak nekvalitní, že by jej snad nešlo použít ani jako diktafon. Pokusil jsem se jej upravit tak, aby na něm bylo možno nahrát kazetu v kvalitě použitelné do walkmanu. Pokus se nezdařil. I když nově vyvinutá elektronika umožňovala poměrně kvalitní záznam, celý pokus ztroskotal. K mazání se, podobně jako ve všech magnetofonech nižší a dnes bohužel už i střední třídy, používá mazací magnet. Ten sice pásek dokonale smaže, zanechá jej však zmagnetovaný do saturace. I když se pak následně použije střídavá předmagnetizace, záznam je značně zkreslený 2. harmonickou a pásek má malou vybuditelnost. Nakonec jsem rezignoval a upravil jsem původní elektroniku tak, abych alespoň zlepšil kvalitu přehrávání jinde nahraných kazet. Protože je zmíněná nově vyvinutá elektronika v lecčem zajímavá, můžete se na ní zde podívat.


Obr. 1. Magnetofon přístroje Elta
Fig. 1. Elta cassette recorder. Cheap and ugly shit

Zapojení magnetofonové části radiomagnetofonu Elta je na obr. 1. U některých součástek jsou dva údaje. Ten horní v červeném rámečku je původní, dolní je upravená hodnota součástky. Při záznamu prochází signál přes vstupní dělič a kondenzátor C11 (C12) do integrovaného obvodu, který je čínským ekvivalentem obvodu BA3308 od firmy ROHM. Tento IO obsahuje kromě dvou nf zesilovačů i obvod pro automatické řízení zesílení. Zesílení je řízeno tak, že při signálu na výstupu větším než asi 0,5 V se zmenšuje vstupní odpor IO. Zpětná vazba (R2, resp. R5) neupravuje nijak kmitočtovou charakteristiku. Z výstupu IO je signál veden přes R12 (R11) na záznamou hlavu. Předmagnetizace je stejnosměrná přes R23 (R24).

Při snímání je signál z magnetofonové hlavy opět veden na IO, který jej zesílí. Kondenzátory C9 a C10 představují chabý pokus, jak vylepšit knitočtovou charakteristiku. Rezonanční kmitočet těchto kondenzátorů spolu s indukčností magnetofonové hlavy je příliš nízko - asi 9,5 kHz. Korekce ve zpětné vazbě jsou přepnuty na snímání a přibližně odpovídají korekcím pro pásek Fe. Signál se zbytečně zesiluje, aby byl pak děličem na výstupu zeslaben. Uzemněním vývodu 5 IO se vyřadí automatické řízení zesílení.

Kmitočtový rozsah záznamu je asi 500 Hz až 8 kHz, odstup cizích napětí jen 17 dB. Shora je přenášený kmitočet omezen absencí záznamových korekcí, zdola pak především kombinací R3C3 (R6C4). Jen tento RC člen ve zpětné vazbě má kmitočet zlomu 154 Hz. Je dost možné, že nízké kmitočty jsou omezeny záměrně - trochu se tím omezí šum v záznamu, který je právě na nízkých kmitočtech nejsilnější. Šum je způsoben stejnosměrnou předmagnetizací a mazáním. Úpravou některých součástek se mi podařilo zlepšit reprodukci z kvalitně nahraných kazet, zlepšovat kvalitu záznamu nemá u takového stroje smysl.

Po těchto úpravách se výrazně zlepšila reprodukce alespoň trochu slušně nahraných kazet. Obvod BA3308 je určen pro nejlevnější třídu magnetofonů a nečekejte od něj žádné zázraky. Podobně jsou zapojeny i magnetofony jiných levných přístrojů. Podobné přístroje mají asi za cíl přesvědčit uživatele, že záznam na kazetu je nekvalitní a donutit jej koupit si nebo zkopírovat CD. Kopírování (i pro vlastní potřebu) má však auru jakési ilegality a nezákonnosti, asi proto, že kopie má kvalitu srovnatelnou s originálem. Nahrávání desek na magnetofonový pásek však nikdy příliš nevadilo.

Jaroslav Belza

22. 5. 2002