Kazetový přehrávač k PC - fotky
PC cassette player - photos

Část / part: 1 2 3 foto schéma

U fotografií to byl boj mezi dostatečným rozlišením a přijatelnou kompresí.
Uživatelé Internetu připojení modemem nechť prominou.


Datarecorder XC12 po úpravě


Osazená deska s plošnými spoji


Pohled ze spodu


Stabilizator s chladičem


Subpanel s přepínači

Část / part: 1 2 3 foto schéma

Jaroslav Belza

Přehrávač k PC byl otištěn v Praktické elektronice č. 8/1998 s. 13

17. 8. 2000