Regulátor otáček ventilátoru 4
PC fan controler 4

Ondřej Kuneš mi zaslal další zapojení regulátoru pro ventilátor. Zapojení jsem vyzkoušel na nepájivém kontaktním poli a při té příležitosti jsem také hrubě změřil závislost regulátoru na teplotě. Je-li termistor studený, je vybíjecí tranzistor na vývodu 7 IO sice otevřený, avšak termistor má tak velký odpor, že se na vývodech 2 a 6 nezmenší napětí pod 1/3 Ucc, obvod se nerozkmitá a tranzistor je zcela uzavřen. Po zahřátí se odpor termistoru zmenší a obvod se rozkmitá. Impulsy jsou však zpočátku příliš úzké a ventilátor se neroztočí. Při dalším zahřívání termistoru se impulsy prodlužují a ventilátor se roztočí tím rychleji, čím je teplota vyšší. Vyzkoušel jsem obvod NE555 a CMOS verzi GLC555. Pro měření v uvedené v tabulce jsem termistor nahradil trimrem.


Obr. 1. Zapojení regulátoru ventilátoru
Fig. 1. PC fan controler

Tabulka 1. Závislost střídy výstupních impulsů na odporu termistoru

  začíná kmitat
start
střída 1:1
(asi 360 Hz)
střída 3:1
NE555 12 kOhm 9,8 kOhm 6,3 kOhm
GLC555 10,8 kOhm 9,8 kOhm 6,9 kOhm

Regulátor jsem vyzkoušel se dvěma ventilátory, jeden z nich však dost nepříjemně pištěl. Pomohlo podstatné zmenšení kapacity kondenzátoru C1. S uvedenými součástkami je začátek regulace přibližně při pokojové teplotě. Pro termistor s jiným jmenovitým odporem nebo při požadavku na regulaci od jiné teploty bude třeba experimentovat s odporem rezistoru R1, případně jej nahradit trimrem. Stejně jako u regulátoru 3 je třeba umístit termistor NTC do tepelného kontaktu s chladičem. Tranzistor T1 pracuje v impulsním provozu a prakticky se nezahřívá.

Zapojení zaslal Ondřej Kuneš, e-mail: jo-k.o(at)worldonline.cz

poznámkami opatřil Jaroslav Belza

18. 11. 2001