Regulátor otáček ventilátoru 3
PC fan controler 3

Zapojení tohoto regulátoru mi poslal Ondřej Kuneš. Regulátor našel v jednom značkovém počítačovém zdroji a podle tohoto vzoru jej již 5x postavil. Termistor NTC je třeba umístit do tepelného kontaktu s chladičem. Je-li studený, má velký odpor a tranzistor T1 je otevřen. Na jeho kolektoru je malé napětí, tranzistor T2 je přivřen a ventilátorem teče jen malý proud. Podle nastavení se buď netočí vůbec, nebo jen pomalu. Po zahřátí termistoru se jeho odpor zmenší, tranzistor T1 se uzavře a T2 otevře. Odpor rezistorů je volen tak, aby v tomto případě byl tranzistor T2 zcela otevřen a byl na něm jen minimální úbytek napětí. V praxi je přechod plynulý – otáčky ventilátoru se při zvyšující teplotě postupně zvětšují. Optimální funkce regulátoru se nastaví trimrem.


Obr. 1. Zapojení regulátoru ventilátoru
Fig. 1. PC fan controler

Napájecí proud běžných ventilátorů je asi 100 mA a tranzistor T2, který má povolenu maximální ztrátu 800 mW bude při snížených otáčkách hřát. Doporučuji jej buď umístit tak, aby jej ventilátor ofukoval, nebo použít výkonnější typ. Proudové zesílení tranzistoru T2 by mělo být větší než 100, při menším zesílení se tranzistor nemůže zcela otevřít. Tranzistor T1 byl v originále také BC337, podle mého soudu vyhoví jakýkoli tranzistor BC... nebo KC....

Zapojení zaslal Ondřej Kuneš, e-mail: jo-k.o(at)worldonline.cz

14. 6. 2001