Siréna
Siren

This circuit is the simple siren for security alarms and toys

sirena schema
Obr. 1. Schéma zapojení
Fig. 1. Circuit drawing

Zapojení na obrázku může sloužit jako jednoduchá siréna pro zabezpečovací zařízení nebo pro "oživení" hraček. Na kondenzátoru C1 je napětí s přibližně pilovitým průběhem. Tímto napětím se řídí tranzistor T1, který periodicky zmenšuje odpor rezistoru R2 a tím mění kmitočet druhého oscilátoru. Toto řešení není příliš čisté, ale funguje. Tranzistory T2 a T3 slouží jako jednoduchý koncový stupeň. Pro správnou funkci je důležitý filtrační člen R4, C5 v napájení IO. Bez něj je první oscilátor strháván zvlněným napájecím napětím a nekmitá.

Zkoušeno s reproduktorem 8 Ohm. Napájecí napětí 3 až 15 V.

Jaroslav Belza

Praktická elektronika 5/2000 s. ? (jako VH)

11. 4. 2000