Imitátor blinkru
Twinkle light for toy and models


Obr. 1. Blinkr pro modely a hračky
Fig. 1. Twinkle Light for toy and models

Popis zapojení

Uvedené zapojení může být použito v různých hračkách a modelech. Blikání je řízeno blikací LED, která nahrazuje přerušovací obvod. I zhasnutou blikací LED teče malý proud, který stačí na otevření tranzistoru. Rezistory R3 a R4 zajišťují, že jen větší proud protékající rozsvícenou blikací LED vytvoří dostatečný úbytek napětí k otevření tranzistoru. Tranzistory nohou být libovolné n-p-n. Blikací LED a LED zapojená s ní v sérii mohou být umístěny na palubní desce, ostatní jsou v levém a pravém blinkru.

VH

Blikač byl otištěn v PE 4/03 na s. 3
ZDE si pospíšili a obšlehli to bez udání zdroje

8. 9. 2003