Senzorový spínač
Sensor switch


Obr. 1. Senzorový spínač žárovky
Figure 1. IR remote control tester

Žárovku i s větším výkonem lze spínat jednoduchým obvodem podle obr. 1. Lze jej použít v reklamních poutačích nebo i na jiných místech, kde by mechanické tlačítko mohlo být zničeno. Zenerova dioda chrání hradlo tranzistoru před zničením. Dioda nesmí mít velký svod. Doplníme-li zapojení o kondenzátor, svítí žárovka ještě chvíli poté, přestaneme-li se dotýkat plošek senzoru. S kapacitou kondenzátoru 330 nF svítí žárovka ještě 10 až 20 sekund a pak během 1 až 2 sekund zhasne. V zapojení můžeme použít libovolný tranzistor HEXFET. Pro proudy do 1 A můžeme použít např. IRFD110, pro proudy do 9 A např IRF520. Pro ještě větší proudy lze použít BUZ11 nebo lRF540. Protože prahové napětí použitých tranzistorů je asi 4 až 5 V, musí být napájecí napětí nejméně 9 V. Žárovku volíme podle napájecího napětí.

Jaroslav Belza

Zapojení bylo otištěno jako "Senzorový spínač žárovky" v Praktické elektronice č. 8/1996 s. 22 pod pseudonymem VH

12. 12. 2001