V prázdninovém dvojčísle Elektoru jsem nalezl článek na stejné téma. Podobnost je jistě jen náhodná. K zapojení platí až na jednu výjimku totéž, co jsem již uvedl u svého. Tou výjimkou je zapojení rezistorů R2 a R3. U mého zapojení zmenšují zkratový proud při malém napájecím napětí, zde jej zmenšují trvale a tak je možné použít pro stejný výstupní proud menší odpor rezistoru R1. Tím se zmenší výstupní odpor zdroje, což může být někdy výhodné. Při zkratu je však výkonový tranzistor (při stejném maximálním proudu) více zatížen. S uvedenými součástkami začíná obvod omezovat při 2,3 A, zkratový proud je 2,6 A.
Zpět na můj příspěvek


Obr. 1. Omezovač proudu pro výstup napětí z PC
Fig. 1. Short protected voltage output from PC


Obr. 2. Deska s plošnými spoji a rozmístění součástek - 150 dpi
Fig. 2. PCB layout

Ton Giesberts

12 V aus dem PC. Elektor 7-8/2000 s. 86.

4. 8. 2000