Jednoduchý kazetový přehrávač do auta
Simple car compact cassette player

Některé integrované obvody pro nf koncové zesilovače lze použít jako výkonové operační zesilovače. Toho využívá zde uvedené zapojení, kterým jsem oživil vrak kazetového přehrávače do auta. Kmitočtové korekce jsou zavedeny až v koncovém zesilovači. Nejedná se o žádnou Hi-Fi konstrukci, svému účelu (a kvalitě použité mechaniky) zapojení zcela vyhovělo.

Popis zapojení

Jeden kanál přehrávače je na obr. 1. Signál ze snímací hlavy je zesílen tranzistorem T1. Následuje tónová clona (P1), regulátor hlasitosti (P2) a regulátor vyvážení kanálů (P3) v nejjednodušším možném zapojení. Integrovaný obvod MDA2010 slouží zároveň jako výkonový i korekční zesilovač. Kmitočtové pásmo je zdola omezeno na 100 Hz, což je při použití levnějších reproduktorů zcela dostatečné. Protože se nepředpokládá použití obvodu v mezních podmínkách (při napájecím napětí 12 V je výstupní výkon asi 3 W), jsou vynechány i ochranné diody na výstupu výkonového zesilovače.


Obr. 1. Jednoduchý kazetový přehrávač
Fig. 1. Simple compact cassette player

V zapojení si ještě povšimněte tlumivky v přívodu napájení. Tlumivka a následný kondenzátor filtrují napěťové špičky v rozvodné síti vozidla vznikající např. při startování, které mohou mít amplitudu i několik desítek V. Takové napětí již spolehlivě zničí výkonový zesilovač. Tlumivku navineme feritové jádro EE, nebo jádro složené z plechů malého transformátoru drátem o průměru 0,7 až 1 mm.

Klidový odběr obvodů MDA je při napětí 12 V asi 40 mA. Proto je nutné k těmto obvodům připevnit alespoň malý chladič.

Obvod TDA2030 v tomto zapojení použít nelze, neboť má minimální napájecí napětí ±6 V (12 V). Napětí palubní sítě automobilu při vybitém akumulátoru nebo rozsvícených hlavních světlech (a vypnutém motoru) může být menší. V zapojení by bylo možno použít obvody TDA2040 nebo TDA2050, ty jsou však příliš drahé pro použití v takovém „Low-Fi” zařízení. Minimální a maximální napájecí napětí obvodů řady TDA2030 je v tab. 1.

Tab. 1. Výkonové zesilovače MDA20xx a TDA20xx
Table 1. Audio power amplifiers MDA20xx & TDA20xx

Typ Minimální napájecí napětí
Min supply voltage
[V]
Maximální napájecí napětí
Max supply voltage
[V]
Klidový napájecí proud
Quiescent current
[mA]
při napětí / at voltage
Zkreslení / THD
[%]
při výkonu / at power
(Rz = 4 Ohm)
Maximální výstupní výkon
Max. output power
[W]
MDA2010 ±5 ±18 45 při ±18 V 0,2 při 10 W 10 ?
MDA2020 ±5 ±22 60 při ±22 V 0,2 při 14 W 14 ?
TDA2030 ±6 ±18 40 při ±14 V 0,2 při 12 W 14 při 4 Ohm a ±14 V
TDA2030A ±6 ±22 50 při ±16 V 0,08 při 14 W 18 při 4 Ohm a ±16 V
TDA2040 ±2,5 ±20 max 30 při ±4,5 V
45 při ±20 V
0,08 při 10 W 22 při 4 Ohm a ±16 V
TDA2050 ±4,5 ±25 30 při ±4,5 V
50 při ±25 V
0,03 při 24 W 28 při 4 Ohm a ±22 V
TDA2051 ±4,5 ±25 50 při ±4,5 V
100 při ±25 V
0,02 při 20 W 30 při 4 Ohm a ±22 V

Jaroslav Belza

Přehrávač byl otištěn v Konstrukční elektronice č. 3/1997 s. 85

12. 6. 2000