Spínač rozhraní USB
USB switch

This circuit make possible disconnecting a USB device pernamently connected to the PC motherboard (i.e. card reader in PC case) if isn't in use.

Popis zapojení

Ve svém PC mám vestavěn panel, jehož součástí je kromě teploměru, regulátoru ventilátorů a různých konektorů i univerzální čtečka paměťových karet. Tato čtečka je kabelem připojena k portu USB na základní desce. Protože se mi nelíbilo, že v průzkumníku Windows jsou stále zobrazovány navíc 4 „disky“, i když není vložena žádná paměťová karta, rozhodl jsem se vyrobit spínač, kterým mohu čtečku připojit, jen když je to potřeba. Ačkoliv čtečka využívá rozhraní USB 2.0, pracuje se spínačem zcela bez problémů. Spínač jsem úspěšně vyzkoušel i s USB flash diskem a přehrávačem mp3 (vše USB 2.0).


Obr. 1. Zapojení spínače USB
Fig. 1. USB switch circuit drawing

Zapojení spínače je na obr. 1. Ke spínání datových signálů jsem použil tranzistory MOSFET. Externím spínačem se připojí napájecí napětí k zařízení USB a současně se toto napětí přivede na gate tranzistorů. Protože po datových vodičích se přenášejí data velkou rychlostí a parazitní kapacity tranzistorů jsou velké, jsou řídicí elektrody tranzistorů odděleny rezistory R1 a R2. Před připojením spínače na USB nejsou tranzistory nijak chráněny před zničením statickou elektřinou. Pájíme je proto na desku až jako poslední a datové vývody desky doporučuji při osazování zkratovat na napájení, viz foto dole.


Obr. 2. Deska s plošnými spoji spínače USB.
Použijete-li pravé tlačítko myši a zvolíte-li "Uložit obrázek jako",
získáte předlohu spojů v rozlišení 600 dpi
Figure 2. USB switch PCB layout.
Click right mouse button and choose "Save image as" to get 600 dpi resolution image


Obr. 3. Rozmístění součástek spínače USB
Figure 3. Locations of components on the USB switch board

Seznam součástek

R1, R2 10 kohm, SMD 1206
R3 100 kohm, SMD 1206
ZD1 8V2, SOD80 Zener. dioda
(6V8 až 18V)
T1, T2 BSS138, SOT23, code mark SS
Sw externí spínač / external switch
  4 nebo 6 pinů kolíková lišta
4 or 6 pins header
  4 nebo 6 pinů ditinková lišta
4 or 6 pins plug
  deska s plošnými spoji bcs57

Jaroslav Belza

Spínač USB byl otištěn v časopise "Praktická elektronika" 4/2006 na s. 15

14. 4. 2006