Úpravy diáře Casio SF-4300R

1. Lepší využití baterií

Ve svém diáři Casio jsem musel poměrně často měnit baterie. Vybité baterie se projevovaly tak, že diář při zapnutí jen pípl a okamžitě se vypnul. Tento jev se projevoval nejdříve jen když byl diář studený (v zimě dost častý jev), později jsem ho musel dokonce nejdříve nahřát nad ústředním topením, aby se dal zapnout. Baterie se přitom zdály ještě v relativně dobrém stavu. Rozebral jsem proto diář a snažil se "záhadě" přijít na kloub. Při napájení z externího zdroje jsem zjistil, že diář se nazapne, je-li napájecí napětí menší než 5,4 V. Diář navíc v okamžiku zapnutí odebírá poměrně značný proud (odhadem desítky mA). Při dalším pátrání jsem na desce našel podpěťový detektor, který při napětí pod 5,4 V diář vypne. Zvětší-li se u částečně vybitých bateriích jejich vnitřní odpor, poklesne v okamžiku zapnutí díky zmíněnému proudovému impulsu napětí a diář se vypne. Po vypájení podpěťového detektoru (na obr. 1 vlevo nahoře) diář funguje až do napětí 3,5 V. Fungoval by možná ještě při menším, při napětí 3,5 V však přestává být čitelný displej. Předpokládám, že po této úpravě baterie vydrží podstatně déle.


Obr. 1. Vnitřek diáře s vyznačenými místy úprav

2. Úprava konektoru

Protože ve svém PC již nemám sériové porty s konektorem CANNON25, rozhodl jsem se vyzkoušet nové zapojení kabelu pro propojení diáře s PC a vestavět jej do krytu konektoru CANNON9. Bohužel žádný z koupených "jacků" neměl v diáři kontakt. Zjistil jsem, že kolík konektoru na starém kabelu (popsán zde), který funguje, je o několik desetin milimetru delší. Při úpravě popsané výše vyšlo najevo, že konektor v diáři je dost "utopený". Po přepájení konektoru blíže ke kraji desky - až na doraz k plastovým výstupkům pouzdra, viz obr. 2 - měly už všechny jacky kontakt. Zda má konektor kontakt ověříme velmi snadno: Při zapnutém diáři bychom měli naměřit na vstupu i výstupu dat proti zemi napětí asi 5 V, které se tam objeví přes vnitřní pull-up rezistory.


Obr. 2. Konektor je přepájen až na doraz k pouzdru

Všechny případné úpravy provádíte na vlastní nebezpečí.
Jednotlivé výrobní série diářů se mohou ve vnitřním uspořádání dosti podstatně lišit!

Jaroslav Belza

Dosud nepublikováno

10. 4. 2001