Úprava regulátoru Primecooler
Improving Primecooler fan controller

Adding NTC thermistor to fix speed controller you get temperature-based variable fan speed controller

Kamarád mě požádal, abych zkusil, zda levný regulátor otáček nepůjde upravit tak, aby se otáčky ventilátoru v PC zvětšovaly s teplotou. Jednoduchá úprava regulátoru je zde popsána. Regulátor ventilátoru není nic jiného, než regulovatelný zdroj napětí 5 až 12 V. Připojením termistoru se výstupní napětí mění s teplotou. Odpojí-li se termistor, zůstane zachována původní funkce regulátoru. Popsaná úprava není zcela optimální, ale je nejjednodušší.


Obr. 1. Originální zapojení regulátoru. Trimren se nastavuje výstupní napětí od 5 do 12 V
Fig. 1. Original controller schematic. Variable resistor P adjust output voltage between 5 and 12 V


Obr. 2. Regulátor bez krytu...
Fig. 2. Controller without cover...


Obr. 3. ... a pohled na desku s plošnými spoji
Fig. 3. ... and PCB wiev


Obr. 4. Do zapojení jsem doplnil termistor - vyznačeno červeně
Fig. 4. Thermistor aded in circuit - red line


Obr. 5. Připojení termistoru na desku...
Fig. 5. Thermistor conecting to PCB...


Obr. 6. Termistor ve smšťovací bužírce s kablíkem
Fig. 6. Thermistor in shrink spaghetti insulation with cable


Obr. 7. Stáhněte si tabulku v Excelu a vyzkoušejte si nastavení regulátoru pro různé termistory. Výstupní napětí bez termistoru můžete volit od 5 do 12 V, zadává se do zeleného pole. Do modrého pole se zadává odpor termistoru při 25 °C. Tabulka koeficientů se může pro různé typy termistorů mírně lišit.
Fig. 7. Download Excel table a try controller setting for different output voltage and thermistor resistance. Set output voltage from 5 to 12 V to green field and characteristic thermistor resistance to blue field. Coefficient table may be slightly different for various thermistors.

Jaroslav Belza

29. 11. 2007
28. 4. 2018 - oprava chyby ve schématu