PC Joystick

Elektrické zapojení joystiku k počítači je velmi jednoduché - viz obr. 1. Zapojení jsem obkreslil z joystiku, který jsem opravoval. Místo obvodu 74HC04 by asi šel použít i obvod 4049 (pozor, má napájení na vývodech 1 - Vdd a 8 - Vss). Určitě by bylo možné použít jakýkoli multivibrátor, třeba s 555 nebo dvěma tranzistory. Horší to už bude s mechanickým provedením. Jednoduchý knipl by snad bylo možno vyrobit takto: Osy potenciometrů zkrátíme na asi 8 mm a zbrousíme tak, aby v průřezu měly tvar půlkruhu. Za takto zroušené osy potenciometry k sobě připevníme. Jeden potenciometr pak připevníme k tělu joystiku, na druhý připevníme ovládací páku - kroutíme tedy tělem potenciometru. Pákou je pak možné hýbat v obou směrech. Protože u potenciometru využíváme jen část odporové dráhy, zvolíme typ s odporem 500 kOhm. Budu-li mít chvíli času, zkusím to vyrobit.

Lukáš Otava: Zkoušel jsem joystick, ale PC ho nepoznal. Mám zvuk. kartu ESS1868 a spravil jsem to tím, že jsem vývody na tlačítka uzemnil pres odpor 47 kilo. Nyní ho používám jako jednoduchý volant.


Obr. 1. PC Joystick

Jaroslav Belza

Dosud nepublikováno

4. 7. 2001
26. 3. 2002 upd.