Nf zesilovač k PC
PC audio amplifier

Proč zesilovač

Před nedávnem jsem vyměnil v PC zvukovou kartu za novější. Protože používám k PC klasické pasivní reproduktorové soustavy a nová zvuková karta už neměla výkonový zesilovač, nezbylo, než přiměřený zesilovač postavit. Zesilovač měl mít snadno přepínatelný výstup na sluchátka, výstup na subwoofer, malé zkreslení a malý šum. Naopak nemusí mít tónové korekce, které v případě potřeby "umí" zvuková karta nebo jsou realizovány softwarově (WinAmp)

První verze zesilovače byla osazena obvodem TDA2004 a příliš se neosvědčila. Zmíněný obvod měl velký šum, který mi velmi vadil při poslechu na sluchátka a slyšitelné zkreslení. Když jsem se probíral katalogovými údaji integrovaných obvodů pro nf zesilovače, přišel jsem na zajímavý jev. Naprostá většina IO je optimalizována na určité zesílení. Udávaný šum na výstupu zesilovačů byl přímo úměrný zesílení IO. Jinak řečeno: vstupní obvod běžných nf zesilovačů šumí řádově stejně. Šum na výstupu IO je tím větší, čím má IO větší zesílení. Protože u zesilovače k PC vystačíme se zesílením 3 až 5, je vhodné vybrat IO s co nejmenším zesílením. Tomuto požadavku vyhovuje obvod TDA1517, který má zesílení jen 20 dB, tj. 10x.

Popis zapojení

Zapojení nf zesilovače je na obr. 1. Zesilovač je velmi jednoduchý. Zapojení obvodu TDA1517, doporučené výrobcem, je doplněno o napájecí zdroj, regulátor hlasitosti, výstup signálu pro subwoofer a přepínač signálu pro sluchátka. Přepínání signálu do sluchátek zvláštním přepínačem se ukázalo mnohem praktičtější než zasunutím konektoru sluchátek do zdířky. Správně by přepínač měl odpojit i signál výstupu pro subwoofer, ale protože po přepnutí na sluchátka musíme zmenšit hlasitost (sluchátka jsou mnohem citlivější), může zůstat subwoofer připojený. Odpory rezistorů R1 a R2 podle potřeby upravíme tak, aby při maximální hlasitosti zesilovač ještě nezkresloval.

Zesilovač může být napájen napětím v rozsahu 6 až 18 V. Pro běžný poslech hudby při práci na PC a hraní her vyhoví transformátor s výstupním napětím 9 V a výkonem asi 5 VA. Po usměrnění získáme napětí naprázdno asi 14 V. Použil jsem transformátor z vraku staré kalkulačky s tiskárnou, který dodal napětí 10 V při proudu 0,5 A. Použijete-li transformátor s menším výkonem, doporučuji zvětšit kapacitu kondenzátorů C7 a C8. Zesilovač zapínám současně s PC. Budete-li jej zapínat a vypínat samostatně, použijte "tlumicí" člen R4 C9. Omezí se tak lupanec při vypnutí zesilovače.

Zesilovač můžete použít také pro walkmany, discmany a jiné "sluchátkové" zdroje signálu. V tom případě nepoužijeme rezistory R1 a R2 a signál přivedeme přímo na regulátor hlasitosti.

Obr. 1. Nf zesilovač k PC
Fig. 1. PC audio amplifier

Stavba zesilovače

Zesilovač je tak jednoduchý, že jsem ho postavil na kousku univerzální desky. Zvýšenou pozornost je v tomto případě nutno věnovat správnému propojení zemí. Vhodné propojení zemí je na obr. 2. Integrovaný obvod připevníme buď na kraj chladiče, nebo musíme použít podložku z kousku tlustšího hliníkového plechu. Já jsem zesilovač postavil do papírové krabice (měla to být prozatímní verze), jako chladič slouží hliníkový plech na zadní straně. Pro přívod signálu doporučuji použít asi polovinu prodlužovací šňůry s konektory jack 3,5 mm. Cena této šňůry je srovnatelná s cenou 2 konektorů a kusu stíněné dvojlinky. Ušetříte si tak nervy při pájení kabelu na konektor z termoplastické hmoty (který vůl to mohl vymyslet), což se zhusta nepovede. Kabel si však překontrolujte. Já jsem měl signál levého kanálu vedený červeným a pravého kanálu bílým vodičem. Protože jsem kabel připojil podle barev, měl jsem pak přehozeny signály levého a pravého kanálu. Zesilovač nemá žádné záludnosti a měl by pracovat na první zapojení.

Obr. 2. Vhodný způsob propojení zemí v zesilovači
Fig. 2. Advisable ground connection


Obr. 3. Zesilovač k PC v papírové (!) krabici. Celkový pohled - a), vntřek - b), deska zesilovače - c)
Fig. 3. PC amp in paper (!) box. Front wiev - a), inside wiev - b), amplifier board - c)

Rozpiska součástek

R1, R2 10 kOhm   C1, C2 220 nF/63 V, fóliový
R3 1,5 kOhm C3 100 µF, elektrolyt.
R4 470 Ohm C4 100 nF/50 V, keramický
P 2x 5 kOhm, logaritmický potenciometr C5, C6 1000 µF/10 V, elektrolyt.
    C7, C8 2200 µF/16 V nebo 1x 4700 µF
LED libovolná / arbitrary C9 10 nF/250 VAC, fóliový
D1 až D4 1N4001 nebo 1x B250C1000    
IO1 TDA1517 konektory jack 3,5 mm 2x
      svorka pro přívody k reproduktorům
speakers clips
Tr transformátor 230/9 V, 5 VA přepínač 2 polohy, 2 kontakty
    síťový spínač 2 polohy, 2 kontakty (KNX2)

Jaroslav Belza

Praktická elektronika 5/2000

1. až 24. 4. 2000