Připojení mikrofonů ke zvukové kartě
Connecting microphones to PC soundcards

Když mě před časem jeden známý požádal o pomoc, abych mu propojil mikrofon se zvukovou kartou, považoval jsem to za triviální záležitost. Ukázalo se však, že to není tak jednoduché. Inspirován zapojením v PE 12/1999 na straně 18, použil jsem elektretový mikrofon MCE100 z GM electronic a monofonní jack. Mikrofon však nefungoval. Prozkoumal jsem proto několik zvukových karet a předkládám zde zapojení, které by mělo pracovat s většinou zvukových karet do PC. Bohužel nedokáži změřit kapacitu zapájených keramických kondenzátorů SMD. Proto není jejich kapacita uvedena.

 


Obr. 1. Mikrofonní vstup u karty Sound Blaster AWE64 ISA
Figure 1. Microphone input Sound Blaster AWE64 ISA


Obr. 2. Mikrofonní vstup u karty Sound Blaster AWE64 PCI
Figure 2. Microphone input Sound Blaster AWE64 PCI


Obr. 3. Mikrofonní vstup u karty Sound Blaster Live!
Figure 3. Microphone input Sound Blaster Live!


Obr. 4. Mikrofonní vstup u karty SM718 (Yamaha?)
Figure 4. Microphone input SM718 (Yamaha?)

Jak je vidět z obr. 1 až 4, původní zapojení by fungovalo jen u karty SM718 a možná i SB Live!. Pro správnou funkci je třeba použít stereofonní konektor. Elektretový mikrofon připojíme podle obr. 5, dynamický podle obr. 6. Zapojení předzesilovače pro dynamický mikrofon lze nalézt v mnoha drobných obměnách i na Internetu.

 


Obr. 5. Připojení elektretového mikrofonu
Figure 5. Conecting electret microphone to PC soundcards


Obr. 6. Připojení dynamického mikrofonu
Figure 6. Conecting dynamic microphone to PC soundcards

Jaroslav Belza

Viz též "Pripojenie dynamického mikrofónu ku zvukovej karte PC" v Praktické elektronice č. 12/1999 na s. 18

5. 11. 2000