Tester dálkových ovladačů
IR remote control tester

U zesilovače mi postupně přestal fungovat dálkový ovladač. Když jsem se konečně rozhodl jej opravit, zdálo se mi nepohodlné s ním běhat z bastířského koutku k zesilovači a zpět. Pomohl jsem si testerem na obr. 1a. Na signál z dálkového ovladače reaguje tester vrčením. Po osvícení se fototranzistor otevře a otevře se také tranzistor, který budí malý reproduktor. Použitý fototranzistor byl dosti směrový, DO muselo být prakticky v ose "čočky" fototranzistoru. Vyzkoušel jsem proto i zapojení na obr. 1b s fotodiodou, kterou mám připravenu do jiné konstrukce. Až na ztrátu směrovosti je funkce prakticky shodná se zapojením na obr. 1a.


Obr. 1. Zapojení testeru DO
Figure 1. IR remote control tester

Zapojení jsou sestavena z toho "co dům dal". Fototranzistor jsem použil z vadné počítačové myši, obdobný fototranzistor prodává např GM pod označením na schématu. Obě zapojení pracují již při napětí asi od 1 V. Tester reaguje na signál DO do vzdálenosti asi 30 cm, zapojení s fotodiodou asi do 50 cm. V obou případech je vhodné světlocitlivý prvek chránit před světlem blízké žárovky.

A závada na DO? Nakonec se ukázalo, že postačí tvrdou gumou (správně česky pryží) očistit kontakty pod tlačítky.

Jaroslav Belza

1. 12. 2001