www.belza.cz - homepage

Pozor na SMD verzi TL431
Beware of the TL431 SMD version

The SMD version TL431 in SOT-23 occurs in two variants that have swapped pins K and REF.


TL431 (Texas Instruments) and TS431 (Taiwan Semiconductor)

Napěťová reference – stabilizátor TL431 a jeho klony jsou jedním nejvíce rozšířených IO, podobně jako časovač NE555. Nejčastěji ho najdete ve spínaných zdrojích a napájecích adaptérech. Pokud navrhujete či osazujete desku se SMD variantou v pouzdře SOT23-3, můžete být nakonec překvapeni nefunkčním výrobkem. Tento IO se totiž vyskytuje ve dvou variantách, které mají vzájemně prohozeny vývody K a REF. Pokud na problém přijdete před osazením, dá se deska zachránit použitím správné varianty obvodu. Když je však již IO zapájen, čeká nás pracná výměna. Na obr. 1 je zapojení vývodů obou variant. Někteří známí výrobci polovodičových součástek nejsou uvedeni, obvod v tomto pouzdře nevyrábějí.

TL431 (TI, Diodes, ST)
TL431 (NXP) (Note 1)
TL431N-xx (UTC)
KIA431B (KEC)
TLV431 (TI)
LT431W (LITEON)

1) všechny typy nekončící MFDT a MSDT
All types without MFDT and MSDT ending
TL432 (TI, Diodes, ST)
TL431 (NXP) (Note 2)
TS431 (Taiwan Semiconductor)
TL431G-xx (UTC)
TL431SF (HTC)
KIA431A (KEC)
ZR431 (Diodes)
LT431R (LITEON)

2) všechny typy končící MFDT a MSDT
All types with MFDT and MSDT ending

Jaroslav Belza

Článek byl otištěn v časopise "Praktická elektronika" 4/2017 na s. 23
This article was printes in magazine "Praktická elektronika" 4/2017, page 23

25. 2. 2017