Užitečné výpočty
Useful calculators

Upozornění! Desetinná místa v kalkulátorech je třeba oddělit tečkou, nikoliv čárkou.

1. Indukčnost válcové cívky
2. Rezonanční obvod
3. Impedance páskového vedení

1. Indukčnost válcové cívky

Obecně platí pro dlouhou cívku s délkou l větší než průměr d s počtem závitů n a průřezem

vzorec pro výpočet indukčnosti

Vzorec platí teoreticky jen pro nekonečně dlouhou cívku, ale může být použit přibližně až pro délku l>d. Obecně platí, že u krátké cívky se stejným počtem závitů vazba mezi dvěma závity stoupá, čímž se induk. zvětšuje. Naopak, roztažením cívky se indukčnost zmenšuje. Dosadíme-li za µ0=1,2466*10-6 Vs/Am, můžeme při okrouhlém průřezu cívky uvedený vzorec zjednodušit na následujicí přibližnou formuli, přičemž tentokrát jsou průměr cívky d a její délka l v mm, výsledná indukčnost L je v nH:

Pro přesný výpočet bychom museli uvažovat ještě např. průměr drátu, konstrukci cívky atd ...Pro praxi je vzorec dostatečně vyhovující. Následující program pracuje podle tohoto vzorce.

průměr cívky d mm
délka cívky l mm
počet závitů n
Indukčnost cívky L µH

Java script a obrázek pochází z http://www.b-kainka.de/bastel95.htm

2. Rezonanční obvod

Pro výpočet rezonančního obvodu se používá vzorec

Indukčnost µH
Kapacita pF
Rezonanční kmitočet kHz

Java script pochází z http://www.b-kainka.de/bastel95.htm

3. Impedance páskového vedení

Program spočítá impedanci páskového vedení, např. na kuprextitové desce s plošnými spoji. Nejpve zadejte údaje do tabulky:

relativní permitivita desky er  
šířka spoje s [mm]
tloušťka desky h [mm]
tloušťka spoje t [um]
kmitočet fo [MHz]

Chcete-li spočítat impedanci Zo pro zadanou šířku mezery w, stiskněte tlačítko Analyze.
Chcete-li spočítat šířku mezery w pro zadanou impedanci Zo, stiskněte tlačítko Synthesis.

w [mm] >>> Zo [ohm]
             
Zo [ohm] >>> w [mm]

Relativní permitivita, činitel zkrácení a čtvrtina vlnové délky:

er eff   k   lambda/4 [mm]

Java script pochází z http://www1.sphere.ne.jp/i-lab/ilab/tool/cpw_e.htm

Jaroslav Belza

5. 1. 2004