Vf atenuátor
RF attenuator

Atenuátor slouží k zeslabení signálu např. na výstupu vf generátoru. Uvedené zapojení s PI články je možno použít pro kmitočty až několika set MHz. Podmínkou je použití přepínačů s malou kapacitou a rezistorů s malou indukčností. Výhodou uvedeného zapojení je konstantní vstupní a výstupní odpor. V tabulce 1 jsou odpory rezistorů pro atenuátor s impedancí 50 a 75 Ohmů. Požadovaný útlum získáme zapojením několika článků za sebou.


Obr. 1. Zapojení atenuátoru
Fig. 1. Attenuator schematic

Útlum
50 W 75 W
[dB] RA [W] RB [W] RA [W] RB [W]
1 5,75 866 8,2 1300
2 11,5 432 17,4 649
3 17,4 294 26,1 442
5 30,1 178 45,3 267
10 71,5 95,3 107 143
20 249 61,5 374 90,9

Na dalším obrázku je konkrétní zapojení atenuátoru pro impedanci 75 Ohmů. Místo přepínačů mohou být také použita vhodná relé.


Obr. 2. Zapojení atenuátoru pro vf generátor
Fig. 2. RF Attenuator schematic

Jaroslav Belza

Podle různých materiálů

16. 3. 2002