Úprava pro ICL7107
ICL7107 - First zero blanking

Zabývám se elektronikou jako amatér a nyní stavím laboratorní zdroj 1 až 30 V. Plánuji ho vybavit digitálními měřidly. Pokusně jsem si sestavil voltmetr s čipem ICL7107 a třemi segmentovkami. Byl jsem nemile překvapen, že obvod zobrazuje i nulu zleva, tedy například napětí 4,5 V zobrazí jako 04.5, což mě poněkud ruší. Pozoroval jsem tuto vlastnost i na profesionálně zhotovených měřidlech.

Uvědomil jsem si však následující skutečnost: protože voltmetr bude zobrazovat napětí do 30 V, tak na třetí segmentovce (nejvyšší řád) se budou zobrazovat pouze číslice 0, 1, 2 a 3. A z těchto cifer právě jedině 0 vyžaduje rozsvícení segmentu f na segmentovce. Připojil jsem tedy vývod pro tento segment na bázi libovolného tranzistoru NPN, který spíná přívod napětí pro třetí segmentovku. Ostatní vývody jsou zapojeny normálně. Nyní, pokud se má zobrazit nula, objeví se nulové napětí na bázi tranzistoru a ten vypne přívod napětí. Nulu tedy segmentovka neukáže.

Jediná drobná nevýhoda je úbytek napětí na tranzistoru a tedy malinko menší svit segmentovky, což je možné odstranit zapojením diod do přívodů anod zbylých dvou segmentovek. Pak budou svítit o něco méně všechny.


Obr. 1. Úprava zapojení ICL7107
Fig. 1. First digit zero blanking if only 0, 1, 2 and 3 is displayed

Jirka Jozíf, e-mail: jirkaj(at)bsys.cz

Zapojení bylo otištěno v PE 11/03

19. 11. 2003