Tyristorový stmievač (regulátor)
.

Tyristorový stmievač na obr. 1 pracuje ako regulátor jednosmerného napätia usmerneného môstikom diodami D1 až D4. Vybíjací prúd kondenzátora C1 riadený potenciometrom cez tranzistory T1 typu PNP a T2 typu NPN ovláda tyristor. Tyristor KT505 je len do 1 A to je 220 W. V pohode riadi bez chladiča 100 W žiarovku. Začiatok regulácie sa dá nastaviť paralelným odporovým trimrom 1 M zapojenom na potenciometri. Týmto regulátorom možno regulovať otáčky komutátorového motora, napríklad vŕtačky.Avšak nie motora s kotvou na krátko, ako je motor ventilátora v digestore.Taktiež sa dá použiť na reguláciu svitu žiaroviek lustra, nočnej lampy. Nie však úsporných žiaroviek. Nevýhodou regulátora je rušenie príjmu rádia na dlhých a stredných vlnách v okruhu bytu, ktoré sa nedá celkom odrušiť ničím. Výhodou je úspora elektrickej energie tam, kde netreba plný svit žiarovky (pri pozeraní televízie). Súčiastky okrem potenciometra sú umiestnené na plošnom spoji rozmeru 36 x 31 milimetrov. Pri montáži a zapájaní treba dbať na bezpečnosť.


Obr. 1. Zapojení tyristorového stmívače
Fig. 1.

Stmívač mi zaslal autor s tím, že "k zapojeniu stmievača nieje potrebný žiadny komentár, funguje na prvé zapojenie". Text nahoře mi zaslal dodatečně. Stmívač jsem nestavěl, jen jsem ho otestoval v demo verzi simulačního programu Simetrix. Při laborování se ukázala vhodná kapacita kondenzátoru C1 33 nF a odpor rezistoru R3 bych doporučil zvětšit na 10 kOhm. Po této úpravě se dal tyristor řídit v rozsahu 16 až 90 % půlperiody. Při původním odporu R3 se sice o něco zvětšil rozsah regulace, proudový impuls do tyristoru byl však při R5=0 velmi malý. Méně citlivý tyristor by již nemusel sepnout. Diody SY345 by měly jít nahradit diodami 1N4007, místo KT505 by pro větší výkony snad vyhověl TIC106M, pro žárovku s malým příkonem TS08206, který více odpovídá KT505. Náhrady jsem vybral z katalogu GM electronic.Obr. 2. Deska s plošnými spoji.
Použijete-li pravé tlačítko myši a zvolíte-li "Uložit obrázek jako", získáte obrázek desky v rozlišení 600 dpi
Fig. 2. PCB layout. Click right mouse button and choose "Save image as" to get 600 dpi resolution image


Obr. 3. Rozmístění součástek na desce. Ke svorkám V1 a V2 je připojeno napájení a žárovka, ke svorkám V3 a V4 potenciometr
Figure 3. Locations of components on the board

email autora zapojení: s.han(at)seznam.cz

Poznámky k zapojení Jaroslav Belza

26. 4. 2001
8. 5. 2001 upd.