www.belza.cz - homepage

Tlačítkový přepínač
Toggle switch

Obvod umožňuje zapnout a vypnout spotřebič jedním spínacím tlačítkem.
Napájení 12 V, nulová klidová spotřeba.
Circuit allows turn on-off the appliance into the car by one button. Supply 12 V, zero quiescent consumption.


Obr. 1. Zapojení sínačeon-off
Fig. 1. Toggle on-off switch

Popis zapojení

O tento obvod mne požádal kamarád, který potřeboval cosi spínat ve svém autě, k dispozici však měl jen spínací tlačítko. Zapojení, realizujících požadovanou funkci, lze vymyslet celou řadu (s logickými obvody, s časovačem 555, s mikrokontrolérem, relé...), ale většina by vyžadovala ještě stabilizátor na menší napětí, což by jednoduchý obvod zkomplikovalo. Zvolil jsem proto nakonec zapojení s tranzistory, které stabilizátor nepotřebuje, má prakticky nulovou spotřebu v klidu a je odolné vůči napěťovým špičkám, které se mohou v palubní síti vozu objevit.
Zapojení obvodu je na obr. 1. Po připojení napájecího napětí jsou všechny tranzistory uzavřeny a kondenzátor C1 se nabije na napětí blízké napájecímu. Po stisku tlačítka se toto napětí přivede přes rezistor R7 na bázi tranzistoru T2, tranzistor T2 se otevře a přes R5 následně i tranzistor T3. Proud, který začne procházet rezistorem R6, pak udržuje oba tranzistory sepnuté. Po uvolnění tlačítka se C1 vybije (přes D1, R2 a R1) a při opětovném stisku se nyní tranzistory naopak uzavřou. Proud procházející rezistory R1 a R2 nestačí na změnu stavu obvodu, pokud podržíte tlačítko déle stisknuté. Pokud je T2 sepnutý, teče procházející proud do báze T1, T1 se také otevírá a relé sepne. Bylo použito automobilové relé s odporem cívky 79 Ohm. Spínat lze např. i žárovku (LED) nebo ventilátor s napájecím proudem do 100 mA. Kondenzátor C2 filtruje případné napěťové špičky na přívodech od tlačítka. Propojení s tlačítkem by i tak mělo být krátké, přívody doporučuji navíc zkroutit.

Jaroslav Belza

Článek byl otištěn v časopise "Praktická elektronika a Amatérské Radio" 9/2012 na s. 28 pod značkou VH
This article was printes in magazine "Praktická elektronika a Amatérské Radio" 9/2012, page 28, signed VH

5. 1. 2013