Generátor pseudonáhodné posloupnosti
Pseudo random pulse generator

Na obr. 1 je zapojení generátoru pseudonáhodných impulsů zajišující posloupnost maximální délky 2n-1. Alespoň jeden výstup Q musí být po zapnutí v úrovni H.

Circuit on figure get maximum lenght (2n-1) pseudo random succession. At least one output must be at level H afrter turn on.


Obr. 1. Generátor pseudonáhodné posloupnosti
Figure 1. Pseudo random pulse generator

n 3 4 5 6 7 9 10 11 15 18 20
k or n-k 1 1 2 1 1 or 3 4 3 2 1 or 4 or 7 7 3

archiv

28. 9. 2003