Světelný poutač
Light sign

Uvedené zapojení může být použito pro různé reklamní a informační účely, nebo také jako čítač do čtyř. Zapojení podle obr. 1 má na výstupech čtyři žárovky, z nichž vždy jedna svítí. Přeruší-li se světelný paprsek dopadající na fotoresek dopadající na fotorezistor Rf, svítící žárovka zhasne a rozsvítí se další. Žárovky mohou rozsvěcovat různé symboly, nápisy apod.


Obr. 1. Světelný poutač
Fig. 1. Light sign

Odpor fotorezistoru se mění podle osvětlení. Ve tmě je jeho odpor velký, při světle se zmenšuje. Trimrem P1 se nastavuje vhodná citlivost zařízení. Integrovaný obvod IO1 zpracovává signály z fotorezistoru a tvaruje je na impulsy se strmými hranami. Tyto impulsy čítá IO2, zapojený jako dvě děličky dvěma za sebou. Logické signály z výstupů děličky jsou přivedeny na IO3, který je zapojený jako dekodér 1 ze 4. Zapojení je doplněno usměrňovačem, aby bylo možné napájet poutač přímo z transformátoru se sekundárním napětím 6 nebo 9 V.


Obr. 2. Deska s plošnými spoji bcs32 (U49) pro světelný poutač. Kliknutím získáte obrázek v rozlišení 300 dpi
Fig. 2. PCB layout. Click to get 300 dpi resolution image

Světelný poutač můžete napájet napětím od 4 do 15 V - obvykle podle napětí použitých žárovek. Chcete-li zapojit místo žárovek zapojit svítivé diody, zařaďte s každou do série rezistor s odporem 270 až 560 ohmů. Náhledový obrázek desky s plošnými spoji je na obr. 2, který je odkazem na obrázek spojů v rozlišení 300 dpi. Při osazování nezapoměňte zapájet nejdříve propojky pod IO3.


Obr. 4. Připojení síťové žárovky
Fig. 4. Connecting power lamp

Pokud chcete poutačem spínat žárovky na síťové napětí zapojte místo každé žárovky pro malé napětí obvod podle obr. 4. Optotriak MOC3020 spíná okamžitě, MOC3040 při průchodu nulou (menší rušení). Místo fotorezistoru, který se dnes už bude asi obtížněji shánět, můžete beze změny zapojení použít fototranzistor. Tranzistory KF... lze nahradit tranzistory KC635, KC637 nebo BC639. Diody KY130 lze nahradit 1N4001.


Obr. 3. Rozmístění součástek na desce
Fig. 3. Locations of components on the board

Jaroslav Belza

Zapojení vzniklo asi v roce 1985 a bylo otištěno v Amatérském radiu 11/1986 na s. 409

17. 5. 2001