Indikátor zvednutého telefonu
.

Popsaný indikátor jsem použil ve spojení s nf zesilovačem, u kterého po dobu telefonování zmenší hlasitost. Zapojení indikátoru je na obr. 1. Základem zapojení je oscilátor s T2. Oscilátor kmitá na kmitočtu řádu desítek či stovek kHz (kmitočet není důležitý). Je-li telefon zavěšen, je tranzistor T1 uzavřen. Po zvednutí telefonu se T1 otevře a přes D2 zkratuje vinutí oscilátoru. Oscilátor "vysadí" (přestane kmitat) a podstatně se zvětší proud procházející tranzistorem T2. Na rezistoru R3 se zvětší úbytek napětí a T3 se otevře. Trimrem C3 je nastaven takový pracovní bod oscilátoru, aby změna procházejícího proudu byla co největší. D1 a R1 omezují proud tekoucí do báze T1. K telefonní lince je třeba indikátor připojit se správnou polaritou, jinak se neotevře T1.


Obr. 1. Indikátor zvednutého telefonu
Figure 1. .

V zapojení jsem použil tranzistory TR12 a TR28 z výprodejních modulů tranzistorových počítačů. Tyto tranzistory mají poměrně malý zasilovací činitel. Pro jiné typy bude možná třeba změnit odpor rezistoru R2, možná i R3. Rovněž transformátor byl vykuchán z nějakého vraku. Je navinut na miniaturním hrníčkovém jádře. Vinutí na straně T2 mají shodný počet závitů. Na vinutí u D2 se musí nakmitat dostatečné napětí, aby mohl být oscilátor zatlumen. Přesný počet závitů vinutí není důležitý. Pokud byste chtěli zapojení vyzkoušet, navinul bych 30 + 2x 20 z.

Zapojení by se dalo jednodušeji realizovat optronem. Úbytek napětí by byl minimálně 1,2 V (propustné napětí LED), spíše však více, pokud bychom použili obvod omezující proud LED. Zde uvedené zapojení má úbytek napětí na telefonní lince pouze asi 0,5 V.

Zapojení vzniklo na přelomu roku 1986 a 1987. Uvádět nákres desky s plošnými spoji nemá smysl, originální součástky (kapaitní trimr, cívka) by dneska stejně nikdo nesehnal. Podívejte se alespoň na fotografii indikátoru bez krytu v krabičce od relé na obr. 2.


Obr. 2. Fotografie indikátoru bez krytu ...
Figure 2. .


Obr. 3. ... a s krytem
Figure 3. .

Na závěr je třeba připomenout, že Telekom by se na nás zlobil, kdybychom mu k telefonu připojovali jakékoli nehomologované zařízení :-)))

Jaroslav Belza

Dosud nepublikováno

14. 12. 2000