Zpožďovací obvod pro dlouhé časy
Long time delay circuit

Potřebujeme-li časovací obvod, sáhneme nejčastěji po osvědčené 555. Má-li však být zpoždění delší, vychází kapacita časovacího kondenzátoru příliš velká. V takovém případě může pomoci obvod z obr. 1. Po stisku tlačítka - resetu obvodu - se spustí multivibrátor. Ten kmitá tak dlouho, než se naplní čítač a výstup Q14 nepřejde do úrovně H. Multivibrátor musí k tomu vyrobit 8192 impulsů (213). Přes diodu se pak oscilátor zablokuje a časovač čeká na další reset. Vše je zřejmé z časového diagramu.


Obr. 1. Zpožďovací obvod
Fig. 1. Delay circuit

Jaroslav Belza

23. 6. 2003