Optický výstup z SB Live! Value
SB Live! Value optical output

Zaoberám sa elektronikou od roku 1990 a okrem toho hrávam Country music a využívam PC na tvorbu hudby a nahrávanie. Keďže dnešní poslucháči majú oveľa väčšie nároky na kvalitu nahrávok, je potrebné zredukovať počet zdrojov skreslenia a šumu v audio obvodoch ako sú napr. A/D-D/A prevodníky v digitálnych zariadeniach.

Mnoho moderných audio rekordérov má dnes digitálny vstup kompatibilný s S/PDIF (Sony/Philips Digital InterFace). Zariadenia ako CD meniče, MiniDisc rekordéry, zvukové karty počítačov a pod. pracujú s digitálnym signálom práve s protokolom S/PDIF. Digitálnym prepojením dvoch zariadení, napr. zvukovej karty s minidiskom sa vyhneme D/A prevodníku karty a A/D prevodníku minidisku, ktoré vnášajú do užitočného signálu šum a spôsobujú lineárne, harmonické aj neharmonické skreslenie. Zvuková karta SB Live! Value je vybavená digitálnym výstupom v podobe žltého 3.5 mm konektora s označením DIGITAL OUT. Signál z tohoto jacku sa aktivuje sofwarom (Creative Mixer) nastavením výstupu na Digital Only. Tento signál nie je kompatibilný s TTL, je prispôsobený prenosu po koaxiálnom kábli (bipolárny signál). Keďže som potreboval prepojiť zvukovú kartu s minidiskom, ktorý mal optický vstup, tzv. TOSLINK, musel som zistiť parametre optického signálu. Dôležitá je hlavne intenzita svetla a vlnová dĺžka. Optické konektory (napr. TOTX od fy Toshiba) sú pomerne drahé a ťažko sa zháňajú. V praxi vyhovuje červená vysokosvietivá 5 mm LED dióda. Skúšal som aj IR diódu, je nepoužiteľná. Optický kábel musí byť v osi s osou LED diódy a pokiaľ možno čo najbližšie. Z týchto dôvodov som vyrobil optický konektor s LED diódou z kúsku plastu presne podľa konektora optického kábla. Keďže LED dióda svieti pri napätí asi 2,5V a potrebuje prúd asi 20 mA, vyrobil som veľmi jednoduchý prevodník digitálneho bipolárneho signálu z karty na signál TTL, ktorým je budená LED.


Obr. 1. Schéma zapojenia prevodníka
Fig. 1. Circuit of Digital Out / Toslink converter

Digitálny signál (konc. hrot jacku) je privedený cez odeľovací kondenzátor na vstup invertora 7404, do ktorého sa zároveň privádza predpätie z deliča tvoreného trimrom 10k. Týmto predpätím nastavujeme citlivosť vstupu. Výstup z prvého invertora je spojený na paralelnú kombináciu 5 invertorov, ktoré spolu zabezpečia dostatočný prúd pre LED diódu. V zapojení je možné použiť bežný integrovaný obvod so 6 hradlami MH7404, 74HC04, prípadne CMOS 4069. 

Napájacie napätie +5V som priviedol z USB konektora počítača, keďže som potreboval mať celý prevodník prenosný, odnímateľný a zároveň mi mal slúžiť ako predĺženie (optický kábel z MD mám pomerne krátky). Trimer na prevodníku som otočil do jednej krajnej polohy, kde LED svieti a potom som ním točil späť až LED zhasla. Až po tomto nastavení som pripojil vstup prevodníku do žltého konektora zvukovej karty. Po softwarovom prepnutí výstupu (v Creative Mixer) na Digital only sa LED rozsvietila. Pripojil som minidisk optickým káblom, prepol ho na Digital IN a stlačil REC. Na displeji sa rozsvietilo -DA. Po spustení nejakého hudobného súboru v PC bolo počuť čistý zvuk - konvertovaný iba 1-krát D/A prevodníku minidisku.

 

Ivan Benkovič, e-mail: benkovic(at)szm.sk

doposiaľ nepublikované

8. 2. 2004