Oživení akumulátorů NiCd
Revitalize NiCd accumulators

U akumulátorů NiCd se někdy stane, že se některý článek zkratuje. Článek má nulové napětí, zanedbatelný odpor a zpravidla již dříve trpěl rychlým samovybíjením. Zkrat v článku je způsoben růstem jako vlas tenkých krystalů (kadmia?) skrz separátor uvnitř článku. V mnoha případech není zkratovaný článek zcela ztracený, stačí prudovým impulsem tyto krystalky přepálit. K tomuto účelu slouží přípravek na obrázku, který snadno sestavíte i z šuplíkových součástek.

Elektrolytické kondenzátory se nabíjejí přes diodu a rezistor na napětí 30 až 35 V. Po nabití je vybijeme do zkratovaného článku. Postup je vhodné několikrát opakovat. Na voltmetru sledujeme napájecí napětí. Dosáhne-li napětí alespoň 30 V stiskneme tlačítko. Tlačítko chvíli podržíme a změříme napětí. Klesne-li k nule, je článek stále zkratovaný. Po úspěšném přepálení můstku se po každém dalším stisku napětí trochu zvětší. Článek vyjmeme a dáme nabít do normální nabíječky.


Obr. 1. Přípravek na oživení zkratovaných NiCd akumulátorů
Figure 1. Shorted NiCd cell revitalizator

Transformátor může být jakýkoli. Je-li zkratuvzdorný, můžeme vypustit rezistor omezující zkratový proud. Rezistor by měl být na několik wattů, přesně dodržet odpor není nutné. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tlačítku. Já jsem použil robustní ruský mikrospínač (obr. 2 - mikro teda rozhodně není) z nějakého stroje (zdroj: Kovošrot). Je třeba si uvědomit, že v okamžiku stisku tlačítka teče obvodem proud řádu desítek, možná i stovek ampér.


Obr. 2. Mikrospínač / Figure 2 Microswitch

Tímto přípravkem se mi podařilo zachránit pěknou řádku akumulátorů, kterých mají moje děti značnou spotřebu. I když se závada většinou za čas znovu objeví, za pokus to rozhodně stojí.

Jaroslav Belza

9. 12. 2000