Nabíječka NiCd s nezávislým vybíjením - fotky
NiCd charger with independent discharging - photos

Část / part: 1 2 foto schema


Hotová nabíječka
Finished charger


Osazená deska
Board with components


Pohled na tlačítko "start"
"Start" switch view

Část / part: 1 2 foto schéma

Jaroslav Belza

Nabíječka byla otištěna v Praktické elektronice č. 7/1996 s. 12 pod pseudonymem Vladimír Hejtmánek

4. 2. 2001