Nabíječ alkalických akumulátorů
RAM alkaline charger

Akumulátory RAM se standardně nabíjejí konstantním napětím 1,6 V. Nabíjecí proud se postupně zmenšuje. Zmenšení nabíjecího proudu pod určitou velikost signalizuje nabitý článek. Článek může být nabíjen libovolně dlouho. Někdy se pro urychlení nabíjení používá nabíjecí napětí 1,65 nebo i 1,7 V. U některých nabíječek se dokonce nabíjecí napětí mění v průběhu nabíjení. Použití většího nabíjecího napětí však může zkrátit dobu života akumulátoru.


Obr. 1. Nabíječ alkalických akumulátorů BIG
Figure 1. RAM alkaline charger BIG

Popis zapojení

Na obr. 1 je zapojení nabíječky, dodávané s akumulátory značky BIG. Zapojení může být inspirací pro konstrukci vlastní nabíječky.

Předpokládejme, že tranzistor T1 je otevřený. Výstupní napětí stabilizátoru LM317 je rezistory R1 a R2 nastaveno na 1,6 V. K výstupu stabilizátoru jsou paralelně připojeny nabíjené články. Nabíjecí proud akumulátorů prochází také rezistorem R9 a při větším proudu i diodami D7 a D8. Je-li proud dostatečně velký, je tranzistor T2 otevřen a zkratuje bázi T3 se záporným napájecím napětím. Poklesne-li nabíjecí proud pod asi 100 mA, bude úbytek napětí na rezistoru R9 menší než 0,6 V. Tranzistor T2 se uzavře, T3 otevře a rozsvítí se LED D9, signalizující nabité akumulátory. Nevýhodou této jednoduché indikace je rozdílná citlivost při různém počtu nabíjených článků. Při nabíjení pouze jednoho článku bude nabíječka signalizovat jeho nabití mnohem dříve, i když nebude akumulátor ještě zcela nabit. Svítivá dioda D10 signalizuje připojení nabíječky k rozvodné síti.

Oddělený usměrňovač pro nabíjecí a signalizační část nabíječky umožňuje ponechat články v nabíječce i při jejím odpojení od sítě. Při výpadku napájení se totiž tranzistor T1 uzavře a odpojí odporový dělič R1, R2 od akumulátorů. Jisté malé napětí se objeví i na kondenzátoru C1 (projde zpět přes stabilizátor). Akumulátory jsou pak vybíjeny v podstatě jen svodovým proudem kondenzátoru C1.

Při konstrukci nabíječky je třeba dodržet pouze poměr odporu rezistorů R1 a R2 tak, aby výstupní napětí bylo 1,6 V. Hodnoty ostatních součástek nejsou kritické a můžete použít nejbližší v řadě. Diody D1 až D8 jsou typu 1N4001 nebo podobné. Originální tranzistory lze nahradit libovolnými univerzálními n-p-n, např. typu BC... nebo KC...

Jaroslav Belza

Zapojení nabíječky bylo otištěno v Praktické elektronice č. 12/1999 na s. 29

22. 10. 2000