Indikátor nf signálu
Audio signal indicator

Indikátor jsem použil v nf zesilovači - informuje řídicí mikroprocesor, zda zesilovač zpracovává nějaký signál. Není-li signál přítomen, zesilovač se automaticky po určité době vypne. V jednodušším případě může popsaný obvod přímo řídit automatický spínač napájení.

audio indicator
Obr. 1. Indikátor nf signálu
Fig. 1. Audio signal indicator

Popis zapojení

Schéma indikátoru je na obr. 1. Nf signál je přiveden např. z předzesilovače, kde je odbočen těsně před regulátorem hlasitosti. Každý kanál má svůj pomocný zesilovač z hradel H1 a H2. Diody D1 a D2 slouží k usměrnění signálu, jeho sloučení a stejnosměrnému posuvu. Hradlo H3 funguje jako stejnosměrný zesilovač a invertor. V klidovém stavu je na jeho výstupu úroveň log.1. Když je přiveden na vstup kteréhokoli pomocného zesilovače nízkofrekvenční signál větší než 30 mV, zvětší se napětí na fitračním kondenzátoru nad úroveň, při které se překlápí hradlo H3 a na výstupu invertoru se objeví úroveň log. 0.

V zapojení je třeba použít obvod 4069UBE. Důležité je písmeno U (unbuffered) za typovým číslem. Invertor u takto značeného obvodu je tvořen jedinou komplementární dvojicí tranzistorů MOS. Napěťové zesílení této dvojice je nevelké (asi 30) a je dosti závislé na velikosti napájecího napětí - se zvětšujícím napětím se zesílení zmenšuje. Invertor zůstává stabilní i v analogovém režimu. Integrovaný obvod bez označení U má vnitřní strukturu složitější. Obsahuje tři dvojice tranzistorů zapojené jako tři invertory za sebou. Obvod je sice o něco pomalejší, má však větší logický zisk. Jako analogový zesilovač není vhodný, protože se po zavedení zpětné vazby ochotně rozkmitá.

K napájení je použito napětí 5 V. To může způsobit problémy při připojení indikátoru ke zdroji signálu. Pro signál s amplitudou větší než asi 2 V se totiž zmenší vstupní odpor indikátoru, neboť signál na vstupu invertoru je omezen záchytnými diodami. Signál ze zdroje s větším vnitřním odporem pak může být trochu zkreslen. Naprostá většina zdrojů signálu má výstupní napětí do 1 V a tak nebezpečí zkreslení nehrozí. Nebezpečí zkreslení signálu nehrozí ani při větší amplitudě signálu, zapojíme-li v zesilovači indikátor do místa s malým vnitřním odporem, např. až za předzesilovač na výstup operačního zesilovače.

Jaroslav Belza

Indikátor byl otištěn v Amatérském radiu pro konstruktéry 5/1991 na s. 165 a 166 jako součást popisu zesilovače řízeného mikroprocesorem.

13. 7. 2000