Indikátor nf signálu 2
Audio signal indicator 2

Indikátor dává hrubou představu o přítomnosti nf signálu. I když jsem ho navrhl původně jako doplněk jednoduchého magnetofonu, nalezne možná i jiné uplatnění.


Obr. 1. Indikátor nf signálu
Fig. 1. Audio signal indicator

Popis zapojení

Zapojení indikátoru je na obr. 1. V nepřítomnosti signálu jsou tranzistory T1 a T2 uzavřeny a svítí červená LED. Přivedeme-li na bázi T1 nf signál, otvírají kladné půlvlny tranzistor T1. Tranzistor vybíjí kondenzátor C2, který se znovu nabíjí přes R5 a přechod báze-emitor T2. T2 se otevírá a zelená LED se rozsvítí. Pro správnou funkci obvodu je nutné, aby napětí na červené LED a sériově zapojené D1 bylo o několik desetin voltu větší než napětíí na zelené LED při stejném proudu. Podle potřeby lze D1 vypustit, případně doplnit další diodu do série s D1. Odporovým děličem R3, R4 je vytvořeno předpětí na bázi T1. Velikost tohoto předpětí ovlivňuje citlivost obvodu. Předpětí nastavíme změnou odporu R3. Při vynechaném R3 (žádné předpětí) je citlivost asi 800 mV, při R3 = 120 kOhmů asi 150 mV. Zmenšíte-li dále odpor R3, bude svítit zelená LED trvale. Odpor R5 a kapacita C2 určují časové konstanty obvodu.

Obvod byl navržen jako náhrada LED indikující záznam v kazetovém magnetofonu. Protože byl zapojen až za záznamový zesilovač, kde jsou zdůrazněny signály vyšších kmitočtů, byl do obvodu zapojen kondenzátor C1, který citlivost pro vyšší kmitočty zmenšuje. Pro jiné aplikace kondenzátor C1 vypustíme nebo podstatně zmenšíme jeho kapacitu.

Jaroslav Belza

Indikátor bude otištěn v PE

28. 1. 2002