Indikátor výkonu nf zesilovače
Audio amplifier power indicator

Indikátor výkonu lze připojit k jakémukoli nf zesilovači s maximálním výstupním výkonem 15 až 50 W. Jeho výhodou je nejen logaritmická indikace, ale i malá spotřeba - indikátor je napájen stejným (nestabilizovaným) napětím jako koncový zesilovač a indikační LED jsou zapojeny v sérii. U zesilovače s menším výkonem nebude využit celý rozsah indikace. Pokud bychom chtěli použít speciální obvod pro indikátor, museli bychom mu předřadit ještě usměrňovač a logaritmátor a výsledný obvod by byl možná složitější.

Popis zapojení

Signál z koncového zesilovače je přes rezistor R1 přiveden na diody D1 a D2. Dioda D1 odřízne záporné půlvlny. Diody D2 a D3 zakřivují charakteristiku indikátoru do logaritmického tvaru. Kladné půlvlny otevírají tranzistor T1, který přes tranzistor T2 vybíjí kondenzátor C1. Čím je na vstupu silnější signál, tím je napětí na C1 menší. Tranzistory T4 až T10 zapojené za emitorovým sledovačem se postupně zavírají a rozsvěcují další LED tak, že přestanou "odvádět" proud k zemi.

Teplotní závislosti jednotlivých prvků se navzájem kompenzují, a proto je vhodné umístit celý indikátor na jedinou desku. Zapojení svádí umístit rezistory R8 až R14 a tranzistory T4 až T10 na čelní panel mezi LED, zbytek na samostatnou desku a obě části propojit pouze třemi vodiči. V tomto případě umístíme obě části tak, aby neměly během provozu příliš odlišnou teplotu. Zdroj předpětí s diodami D4 a D5 a rezistorem R15 může být společný pro zdroj proudu (R16 a T11) v indikátoru výkonu druhého kanálu zesilovače. Indikačními LED teče proud asi 15 mA. Pro jiný proud LED stačí upravit odpor rezistoru R16. Není-li potřeba indikovat "nulu", lze vypustit LED1 a nahradit ji zkratem. Indikátor pak bude pracovat od napětí 15 V.


Obr. 1. Indikátor výkon nf zesilovače
Fig. 1. Audio power indicator

Indikátor nastavíme trimrem P1 tak, aby právě zhasla LED2. LED1 pochopitelně svítí trvale.

Pro správnou funkci je třeba indikátor připojit ke zdroji signálu s vnitřním odporem menším než 1 kOhm. U zesilovače se symetrickým napájením připojíme vstup indikátoru přímo na výstup zesilovače, u zesilovače s nesymetrickým napájením až za výstupní kondenzátor. U můstkového zesilovače s nesymetrickým napájením, tj. bez oddělovacího kondenzátoru je to trochu složitější. Signál z jedné větve můstku oddělíme kondenzátorem 100 µF. Za kondenzátor připojíme k zemi rezistor s odporem 100 Ohm. Indikátor pak připojíme k živému konci tohoto rezistoru. Protože na tomto rezistoru je jen polovina napětí výstupního signálu, bude indikovaný výkon jen čtvrtinový.

Rozpiska součástek

R1, R8 6,8 kOhm   R16 33 Ohm (15 - 20 mA)
R2 2,2 kOhm P1 250 kOhm
R3, R4 22 kOhm C1 1 µF/25 V
R5 68 kOhm D1 - D5 KA262, 1N4148 apod./or eq.
R6 1 MOhm T1, T3 - T10 KC238, BC238, BC548 ...
R7 560 kOhm T2 BC177, BC308, BC558 ...
R9 - R14 15 kOhm T11 KFY18, BD140 apod./or eq.
R15 4,7 kOhm LED1 - LED8 například / for ezample:
7x zelená, 1x červená (LED8)
7x green, 1x red (LED8)

Jaroslav Belza

Indikátor byl otištěn v Amatérském radiu pro konstruktéry 5/1991 na s. 180 a 181 jako součást popisu zesilovače řízeného mikroprocesorem.

24. 5. 2000