Fyziologický regulátor hlasitosti s potenciometrem bez odbočky
Loudness with potentiometer without loudness pin

Regulátor hlasitosti je součástí prakticky každého elektroakustického zařízení. U jednoduchého zesilovače nebo přijímače se zpravidla používá potenciometr s logaritmickým průběhem. Zařízení s vyšší kvalitou reprodukce (nebo se snažící do této kategorie zařadit) používají tzv. fyziologické řízení hlasitosti. Lidský sluch není totiž stejně citlivý pro signály různých kmitočtů. Zejména pro slabé zvuky je pro signály nízkých a vysokých kmitočtů mnohem méně citlivý než pro signály středních kmitočtů. Fyziologický regulátor pracuje tak, že čím je nastavena menší hlasitost, tím více zdůrazňuje signály nízkých a vysokých kmitočtů.


Obr. 1. Fyziologický regulátor hlasitosti s potenciometrem bez odbočky [1]
Figure 1. Loudness volume control [1]

Pro regulátor hlasitosti se zpravidla používají speciální potenciometry s jednou nebo několika odbočkami. Několik rezistorů a kondenzátorů připojených k odbočce (odbočkám) potenciometru vytvoří žádaný průběh regulace hlasitosti. Potenciometr s odbočkou je však součástka, která se dnes již velmi obtížně shání. Navíc se stále častěji používají různé elektronické náhrady potenciometru, a ty odbočku na odporové dráze (v tomto případě spíše odbočku z žebříčku rezistorů ve struktuře integrovaného obvodu) také nemají.


Obr. 2. Zapojení regulátoru hlasitosti v zesilovači Au/Ra
Figure 2. High-End amplifier Au/Ra loudness volume control

Podařilo se mi najít dvě zapojení, která používají pro fyziologický regulátor hlasitosti potenciometr bez odbočky. V zesilovači pak můžeme použít běžně dostupné levné potenciometry. Zapojení na obr. 1 bylo otištěno v časopise Electronics World + Wireless World. Nevýhodou zapojení je, že hlasitost nelze nastavit „na nulu". Regulátor podle obr. 2 pochází ze zesilovače Au/Ra českého konstruktéra Jiřího Jandy (m.j. legendární zesilovače Transiwatt).

Od otištění článku v PE jsem našel ještě jedno podobné zapojení. Bohužel jsem si ho neobkreslil a ani přes intenzivní hledání jsem ho znovu nenašel ...

Jaroslav Belza

Otištěno v PE 12/1999 s. 28.
[1] Electronics World + Wireless World 1/99, s. 54.
[2] Zapojení zesilovače Au/Ra.

29. 8. 2002