Usměrňovač pro sloupcový indikátor LED
Rectifier for bar display driver

K indikaci úrovně audiosignálu se často používají sloupcové indikátory s LED. Použijete-li lineární sloupcový indikátor s lineárním usměrňovačem, bude dynamický rozsah nejvýše 20 dB. Použijete-li k usměrnění obyčejnou diodu, zmenší se dynamický rozsah na 12 až 14 dB, což je pro mnoho aplikací již zcela nedostatečné. V obou případech je navíc průběh indikace dosti nevýhodný - mezi rozsvícením první a druhé LED je rozdíl úrovně přes 10 dB, mezi posledními dvěma pak často pouze 1 dB. Dále popsaný usměrňovač slouží k rozšíření dynamického rozsahu těchto indikátorů.


Obr. 1. Usměrňovač pro indikátor s LED
Fig. 1. Rectifier for bar display driver. Increase indicator dynamic range from 12 dB to over 20 dB

Popis zapojení

Pro slabé signály zapojení pracuje jako lineární usměrňovač. Výstupní stejnosměrný signál je zesílen v poměru odporů rezistorů R1/R2. Diody D3 a D4 jsou nevodivé a R3 a R4 se neuplatní. Při silnějších signálech se otevírá D3 a R3 se připojí paralelně k R1. Zesílení usměrňovače se zmenší. Při ještě silnějších signálech se otevírá i D4 a zasílení je dále zmenšeno rezistorem R4. Výstupní napětí je tak "logaritmováno" a dynamický rozsah indikátoru se podstatně zvětší. Oproti lineárnímu usměrňovači je zvětšení dynamického rozsahu nejméně 12 dB, oproti prostému detektoru s diodou o více jak 20 dB. Záleží samozřejmě i na typu použitého budiče LED. Zenerova dioda omezuje maximální výstupní napětí, aby nemohl být při přebuzení poškozen následující obvod. Použijeme ji jen v případě potřeby.

V následující tabulce jsou úrovně, při kterých se rozsvěcují LED. Použit byl budič A277 s referenčním napětím 5 V. V zapojení nebylo použito 12 LED (jak umožňuje obvod A277), ale jen 9. Výstupy na vývodech 5, 6, 7 a 8, 9 byly spojeny. Zapojení IO A277 je na obr. 2. Zenerova dioda, která je na obr. 1 se může v tomto případě vypustit, protože ji nahrazuje dioda a Zenerova dioda na obr. 2.

LED 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Úroveň
Level
-23,5 dB -14,6 dB -9,5 dB -5,5 dB -2,7 dB 0 dB +2,1 dB +5,7 dB +8,9 dB


Obr. 2. Připojení obvodu A277
Fig. 2. A277 display driver

Jaroslav Belza

5. 3. 2002 upd.
1. 3. 2002