5pásmový nf ekvalizér
5 band audio equalizer

Umožňuje lepší nastavení kmitočtové charakteristiky než pouhé dvoupásmové korekce. Korektor je jednoduchý a nemá žádné záludnosti. Tento ekvalizer jsem použil v jednom zesilovači, který jsem postavil asi před 15 lety. (Mimochodem - funguje dodnes).

Syntetický induktor

V ekvalizéru jsou použity syntetické idukčnosti. K jejich realizaci jsou použity tzv. gyrátory. Gyrátor je obvod (nebo součástka), který transformuje jednu impedanci v jinou - např. kapacitu na indukčnost, odpor na kapacitu apod. Nejčastější aplikací gyrátoru je právě syntetická indukčnost. V ekvalizéru je použit Prescottův syntetický induktor, což je jeden z nejjednodušších gyrátorů. Skládá se ze dvou rezistorů, kondenzátoru a zdroje napětí řízeného napětím - napěťového sledovače. Zapojení induktoru je na obr. 1. Tento gyrátor má poměrně velký sériový odpor Rs. To způsobuje, že induktor (a tím i případný rezonanční obvod) má malou jakost. V uvedeném ekvalizéru je jakost induktoru dostatečná. Pro vícepásmový ekvalizér (např. 10pásmový) by bylo třeba použít jiný typ gyrátoru. Několik dalších možných zapojení gyrátorů naleznete v Konstrukční elektronice 3/1996 na straně 89 až 90.


Obr. 1. Prescottův syntetický induktor
Fig. 1. Prescott's synthetic inductor

Popis zapojení

Zapojení ekvalizéru je na obr. 2. Až na použití napěťových sledovačů s tranzistory v obvodu syntetických indukčností je ve zcela klasickém zapojení. Gyrátor s tranzistorem má mnohem menší šum než obyčejný OZ, což se projeví zvláště při maximálním zdůraznění či potlačení některého z pásem. V krajních polohách měl syntetický induktor tendenci kmitat, což jsem potlačil zapojením rezistorů s odporem 150 Ohm. Kondenzátor 47 µF u regulátoru pásma 50 Hz je pouze oddělovací. V zapojení jsem použil OZ typu MAA748, lepší nebyly tehdy běžně k dostání. Dnes bych použil nejspíše NE5534 (resp. 1/2 NE5532) nebo alespoň TL071 (TL072) či 1/2 MC4558 nebo LM4558. U žádného z těchto OZ není třeba kompenzační kondenzátor.

Vstup je stejnosměrně navázán na předchozí stupeň. Nemůžete-li zajistit vhodné předpětí (0 V), oddělte vstup kondenzátorem 10 µF před R1 a mezi tento kondenzátor a R1 připojte k zemi rezistor s odporem 10 kOhm.

Tab. 1. Pásma ekvalizéru
Table 1. Equaliser bands
Pásmo
Band
50 Hz 250 Hz 1 kHz 4 kHz 15 kHz
Ls [H] 21,32 10,34 2,13 0,47 -
fr [Hz] (5) 228 1090 3700 -
Xr [kOhm]
na / at [Hz]
6,7
50 Hz
14,8
fr
14,6
fr
10,9
fr
10,6
15 kHz

 


Obr. 2. 5pásmový ekvalizér
Fig. 2. 5 band graphic equaliser

Uvádět desku s plošnými spoji asi nemá smysl - musí se stejně navrhnout podle použitých tahových potenciometrů.

Jaroslav Belza

Zapojení ekvalizéru jsem publikoval v KE 3/1996 s. 116.

21. 5. 2000