Kazetový přehrávač k PC - část 3
PC cassette player - part three

Část / part: 1 2 3 foto schema

Napájení z PC

Napájení přístrojů z PC je věnována samostatná stránka.

Zjednodušení přehrávače

V některých případech lze přehrávač zjednodušit. Nechceme-li potlačovač šumu, připojíme konec rezistoru R13, původně připojený k emitoru T2 přímo na výstup IO1 – bez oddělovacího kondenzátoru. Vynecháme R10 až R12, R202, P1, C6 až C10, C202, IO2 a spínač DNL. Není-li přehrávač napájen z PC, ale ze samostatného zdroje, není nutný výstupní zesilovač. Pak neosadíme IO3, R15 a R16. Rezistory R13 a R205 nahradíme propojkou. Na místě neosazeného IO3 propojkou spojíme vývody 3 s 1 a 5 s 7. Pak je kladný vývod C11 připojen přímo na emitor T2. Nechceme-li umlčovač šumu ani výstupní zesilovač, připojíme kladný pól kondenzátoru C11 přímo na výstup IO1. Relé můžeme vypustit v případě, že není třeba přepínat zdroj signálu, resp. zcela umlčet šum přehrávače v klidu. Vynecháte-li umlčovač šumu, lze vypustit i stabilizátor a rezistor R9 a přehrávač napájet ze zdroje 6 V.

Stavba a oživení


Obr. 5. Deska s plošnými spoji přehrávače. Kliknutím získáte obrázek v rozlišení 600 dpi
Fig. 5. XC12 player PCB layout. Click to get 600 dpi resolution image


Obr. 6. Rozmístění součástek na desce
Fig. 6. Locations of components on the board

Elektronika přehrávače je na desce s plošnými spoji podle obr. 5 a 6. Některé elektrolytické kondenzátory je třeba připájet naležato, protože nad deskou není dostatek místa. Od hlav odpájejte všechny vodiče. Stíněný kablík se dvěma žílami připájejte tak, aby každá žíla byla připájena k jednomu vinutí snímací hlavy, druhé konce vinutí spojte se stíněním. K pájecímu očku na pohyblivé liště připájejte kousek kablíku, jehož druhý konec připájejte na desce k bodu označenému „S“.


Obr. 7. Subpanel
Fig. 7.
Na přepínání korekcí a umlčovače šumu jsem použil přepínače obdobné typu KNX1 a KNX2 (GM). Ty jsou přišroubovány k subpanelu podle obr. 7. Subpanel je vruty připevněn k výstupkům poblíž počitadla. Pro jiné typy přepínačů je třeba jej upravit. Pro výstup signálu jsem použil kablík od vadných sluchátek, zakončený stereokonektorem jack 3,5 mm. Napájení je vyvedeno červeno-černou dvoulinkou. Propojení desky, motoru, spínače motoru a snímací hlavy je zřejmé ze schématu a nemělo by činit problémy. Stabilizátor je vhodné opatřit malým chladičem (např. D01 - GM). Provedení je patrné z fotografií (237 kB).

Přehrávač by měl pracovat na první zapojení. Při případné závadě sledujte napětí uvedená ve schématu. Pokud by bylo třeba upravit amplitudu výstupního signálu, lze tak učinit změnou R5. U některých postavených přehrávačů bylo třeba zvětšit odpor R5 na 2,2 kOhmů, jinak byl umlčovač šumu přebuzen a zkresloval.

K použitým součástkám

Některé součástky lze vypájet z původní desky. Všechny rezistory jsou miniaturní. Kondenzátory C2, C4, C6, C9, C11 a C201 až 203 jsou elektrolytické; C1, C5 a C7 svitkové; ostatní keramické. Relé jsem použil z vraku prastarého harddisku, rozměrově obdobný typ prodává např. GM pod označením RELEM4-12H nebo dražší RELETFA212. Záznamník dat XC12 bylo možno objednat u firmy AME spol. s r. o. (P. O. BOX 64, 500 02 Hradec Králové; tel.: 049 - 612 358) za pouhých 122 Kč + poštovné. Zkuste to, možná ještě nějaké mají.

R1, R6, R9, R101, R106, R109 330 kOhm   C1, C101 820 pF, polyester
R2, R102 270 kOhm C2, C6, C102, C106 1 µF / 50 V (mikroF)
R3, R103 1 MOhm C3, C10, C103, C110 100 nF / 50 V, keramický
R4, R11, R12, R104, R111, R112 47 kOhm C4, C11, C104, C111 4,7 µF / 50 V (mikroF)
R5, R105 1 až 2,2 kOhm, viz text C5, C105 10 nF / 63 V, polyester - MKT
R7, R107 12 kOhm C7, C107 4,7 nF / 63 V, polyester - MKT
R8, R108 18 kOhm C8, C108 1 nF, polyester, keramic.
R10, R13, R14, R15, R16,
R110, R113, R114, R115, R116
4,7 kOhm C9, C109 10 µF / 16 V (mikroF)
R17, R117 10 kOhm C201, C202, C203 220 µF / 16 V (mikroF)
R201 1 kOhm C204, C205, C206 100 nF / 50 V, keramický
R202 220 Ohm    
R203 22 Ohm D201 1N4001
R204 1 Ohm D202 1N4148
P1, P101 10 kOhm T1, T101 2SC1815BL (BC549, BC550)
    T2, T102 2SC1815 (BC...)
Re201 RELEM4-12H nebo RELETFA212 (GM electronic) IO1 MC4558, NE5532
Data recorder XC12   IO2, IO102 MA151
Deska s plošnými spoji bcs15 IO3 NE5532
spínače KNX1, KNX2 IO201 7806

Literatura

[1] Vránička, K.: Dynamický omezovač šumu. Amatérské radio č. 8/1975, s. 293.
[2] Meca, P.: Limiter z obvodu MA151. Amatérské radio č. 11-12/1997, s. 68.
[3] Katalog elektronických součástek, konstrukčních dílů, bloků a přístrojů, díl 5 - dodatky. TESLA ELTOS 1989, s. 48.
[4] Lustyk, P.: Omezovač šumu ICNR. Amatérské radio č. 6/1993, s. 22.

Část / part: 1 2 3 foto schema

Jaroslav Belza

Přehrávač k PC byl otištěn v Praktické elektronice č. 8/1998 s. 13

17. 8. 2000