Nabíječka NiCd s nezávislým vybíjením - část 2
NiCd charger with independent discharging - part two

Část / part: 1 2 foto schema

Protože se mi nechtělo na nabíječku vyrábět krabičku, vestavěl jsem ji do krabičky od levné nabíječky typ MW 298, kterou lze zakoupit v některých prodejnách elektro a na tržištích v ceně od 170 do 220 Kč. Pro názornost se podívejte na fotografie nabíječky. Původní nabíječka je velmi jednoduchá – v elektronické části má transformátor, dvě diody, dvě LED, několik rezistorů a přepínač. Umožňuje nabíjet dva nebo čtyři články a nemá pochopitelně žádný časovač ani ochranné obvody. Nabíjecí proud je navíc znatelně menší, nabíjejí-li se čtyři články. Z původní nabíječky použijeme krabičku, pružinové kontakty, přepínač, transformátor a síťovou šnůru. Původní transformátor však musíme bohužel převinout – jeho sekundární napětí je příliš velké. Pokud se na převinutí transformátoru necítíte (transformátor se obtížně rozebírá) nebo neseženete zmíněnou nabíječku, použijte raději jiný transformátor a pochopitelně i jinou krabičku. Do původní krabičky se totiž žádný z běžně prodávaných transformátorů nevejde.

Pokud se vám povede původní transformátor rozebrat, odviňte opatrně sekundární vinutí (v mém případě asi 145 z). Získaný drát dvakrát přeložte tak, že dostanete čtyři dráty čtvrtinové délky. Tímto drátem navineme nové sekundární vinutí – asi 35 závitů všemi čtyřmi dráty současně. Vinutí pak rozdělíme na dvě části tak, aby vytvořila dvě vinutí po přibližně 35 závitech, zapojená v sérii, přičemž každé vinutí je vinuto dvěma dráty současně. Při tomto postupu mají vinutí shodný počet závitů, což je nutná podmínka u vinutí spojených paralelně. Transformátor doplníme na sekundární straně o další vývod, na který připojíme střed vinutí. Na vývod použijeme kousek tlustšího drátu nebo vývod ze starého (velkého „televizního”) mf transformátoru. Ani takto upravený transformátor není ideální a jeho výkon je na hranici použitelnosti. Stačí pro nabíjení čtyř článků s kapacitou 750 mAh proudem 90 mA, při nabíjení článků s větší kapacitou (po úpravě děliče) se počet článků zmenší na 3 nebo i na 2, při nabíjení čtyř se nabíjecí proud zmenší ze 100 na asi 95 mA. Pro nabíjení článků s kapacitou 900 nebo 1200 mAh je lepší použít transformátor s větším výkonem, který se však do původní krabičky nevejde.

Obr. 4. Deska s plošnými spoji pro nabíječku. Vlevo ze strany součástek, vpravo ze strany spojů. Kliknutím získáte obrázek v rozlišení 600 dpi (50 kB + 101 kB)
Fig. 4. PCB layout - components (left) and solder (right) side. Click to get 600 dpi resolution image (50 kB + 101 kB)

Deska s plošnými spoji (obr. 4) je navržena tak, aby ji bylo možné použít v původní krabičce. Do desky zapájíme původní pružinové kontakty, přepínač a upravený transformátor. Na vnitřní straně krabičky podle potřeby zkrátíme či úplně odstraníme výstupky, vymezující polohu desky. V místě výstupků jsou totiž na nové desce součástky. Dále vyvrtáme do čelního panelu čtyři díry o průměru 3 mm pro LED1 až 4, v ose článků u kladných kontaktů. Vrtáme z vnitřní strany, co nejblíže přepážce. Svítivé diody zapájíme do desky na plnou délku přívodů – jejich čelo je po zasunutí desky zároveň s rovinou čelního panelu. Tlačítko START je umístěno za zadní straně krabičky za přepínačem a s deskou propojeno krátkým kablíkem. Tlačítko je připájeno na malé destičce z kuprextitu. Tuto destičku připevníte ke krabičce šroubem s distanční podložkou. Přepínačem přepínáme typ nabíjených článků. V původní poloze „schnell” nabíjíme články s kapacitou 600 mAh, v poloze „normal” články 750 mAh. Tranzistory T2, T4, T6 a T8 je vhodné vybrat s přibližně shodným proudovým zesilovacím činitelem. Pak bude prakticky shodný i vybíjecí proud a nabíječku je možné použít k orientační kontrole kapacity článků.


Obr. 5. Rozmístění součástek na desce
Fig. 5. Locations of components on the board

Pokud nepoužijete krabičku původní nabíječky, připojte transformátor a pouzdra na články vhodným vodičem. Pouzdra na články je třeba použít kvalitní, případně si je zhotovte sami. Pokud možno nepoužívejte plastová pouzdra, prodávaná některými firmami. I při opatrném pájení přívodů materiál pouzdra změkne a často v místě nýtku ztratí přívodní plíšek kontakt. Ztrácí-li se kontakt nepravidelně, může být závada těžko identifikovatelná. V případě výkonnějšího transformátoru může mít přepínač více poloh. Pak je třeba také upravit odporový dělič R19 až R21 podle požadovaného nabíjecího proudu. Nabíjecí proud je 1 mA na každých 3,9 mV na vstupech IO2. Pak lze nabíjet i články jiných typů. Pro proud 80 mA je vstupní napětí zdroje proudu 312 mV, pro 100 mA pak 390 mV.

Protože nic nemusíme nastavovat, je oživení nabíječky je snadné. Spočívá vlastně jen v kontrole funkce. Pro každou pozici změříme vybíjecí a nabíjecí proud, případně ještě zkontrolujte signál 50 Hz na vývodech 6 a 7 IO6, zda nemá nežádoucí zákmity. Nabíjecí proud je 75 mA pro články s kapacitou 600 mAh a 90 mA pro články s kapacitou 750 mAh.

Rozpiska součástek

Rezistory jsou miniaturní libovolného typu kromě R1 až R8, které jsou na zatížení 0,5 W (typ RR u GM). Všechny LED jsou s malým příkonem pro proud 2 mA, průměr 3 mm.

R1 až R4 4,7 Ohm   D1 diodový můstek kulatý např. B250C1500
R5 až R8 3,9 Ohm D2 1N4148 (KA..., apod.)
R9 až R12, R23 a R28 1,5 kOhm T1 až T8 BC639
R13 až R16, R27 27 kOhm T9 BC546
R17 180 Ohm IO1 LM317L
R18 470 Ohm IO2 LM324
R19 10 kOhm IO3 LM339
R20 33 kOhm IO4 4043
R21 12 kOhm IO5 4075
R22 100 kOhm IO6 4521
R24 220 kOhm LED1 až LED4 3 mm, 2 mA, červená / red
R25, R26 1 MOhm LED5 3 mm, 2 mA, žlutá / yellow
C1 2200 µF/6,3 V LED6 3 mm, 2 mA, zelená / green
C2 470 µF/16 V tlačítko např. P-B1720B (GM)
nabíječka typ MW 298, nebo transformátor 220 V/ 2x 3 V až 2x 4,5 V pro výstupní proud 2x 200 až 500 mA, pouzdra na články, přepínač, krabička.
Deska s plošnými spoji bcs xx

Část / part: 1 2 foto schéma

Jaroslav Belza

Nabíječka byla otištěna v Praktické elektronice č. 7/1996 s. 12 pod pseudonymem Vladimír Hejtmánek

4. 2. 2001